Treatment of cholestatic fibrosis by altering gene expression of Cthrc1: Implications for autoimmune and non-autoimmune liver disease

Zhaolian Bian, Qi Miao, Wei Zhong, Haiyan Zhang, Qixia Wang, Yanshen Peng, Xiaoyu Chen, Canjie Guo, Li Shen, Fan Yang, Jie Xu, Dekai Qiu, Jingyuan Fang, Scott Friedman, Ruqi Tang, M. Eric Gershwin, Xiong Ma

Research output: Contribution to journalArticle

19 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Treatment of cholestatic fibrosis by altering gene expression of Cthrc1: Implications for autoimmune and non-autoimmune liver disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences