Role of galectin-3 in human pulmonary fibrosis

Yumiko Nishi, Hideki Sano, Tatsuo Kawashima, Tomoaki Okada, Toshihisa Kuroda, Kyoko Kikkawa, Sayaka Kawashima, Masaaki Tanabe, Tsukane Goto, Yasuo Matsuzawa, Ryutaro Matsumura, Hisao Tomioka, Fu-Tong Liu, Koji Shirai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

136 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of galectin-3 in human pulmonary fibrosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences