Response to “Facial Contouring by Targeted Restoration of Facial Fat Compartment Volume: The Midface”

Wang Wenjin, Xie Yun, Huang Ru-Lin, Zhou Jia, Tanja Herrler, Zhao Peijuan, Cheng Chen, Zhou Sizheng, Lee L.Q. Pu, Li Qingfeng

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Response to “Facial Contouring by Targeted Restoration of Facial Fat Compartment Volume: The Midface”'. Together they form a unique fingerprint.