Identification of Piwil2-like (PL2L) proteins that promote tumorigenesis

Yin Ye, De Tao Yin, Li Chen, Quansheng Zhou, Rulong Shen, Gang He, Qingtao Yan, Zhenyu Tong, Andrew C. Issekutz, Charles L. Shapiro, Sanford H. Barsky, Haifan Lin, Jian-Jian Li, Jian Xin Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

63 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of Piwil2-like (PL2L) proteins that promote tumorigenesis'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences