Genome-wide Association Studies of Specific Antinuclear Autoantibody Subphenotypes in Primary Biliary Cholangitis

Chan Wang, Xiaodong Zheng, Peng Jiang, Ruqi Tang, Yuhua Gong, Yaping Dai, Lan Wang, Ping Xu, Wenjuan Sun, Lu Wang, Chongxu Han, Yuzhang Jiang, Yiran Wei, Kui Zhang, Jian Wu, Youlin Shao, Yueqiu Gao, Jianjiang Yu, Zhigang Hu, Zhidong ZangYi Zhao, Xudong Wu, Na Dai, Lei Liu, Jinshan Nie, Bo Jiang, Maosong Lin, Li Li, You Li, Sufang Chen, Lixin Shu, Fang Qiu, Qiuyuan Wu, Mingming Zhang, Ru Chen, Rohil Jawed, Yu Zhang, Xingjuan Shi, Zhen Zhu, Hao Pei, Lihua Huang, Weifeng Zhao, Ye Tian, Xiang Zhu, Hong Qiu, M. Eric Gershwin, Weichang Chen, Michael F Seldin, Xiangdong Liu, Liangdan Sun, Xiong Ma

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide Association Studies of Specific Antinuclear Autoantibody Subphenotypes in Primary Biliary Cholangitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences