Cardiotoxic and cardioprotective features of chronic β-Adrenergic signaling

Xiaoying Zhang, Christopher Szeto, Erhe Gao, Mingxin Tang, Jianguo Jin, Qin Fu, Catherine Makarewich, Xiaojie Ai, Ying Li, Allen Tang, Jenny Wang, Hui Gao, Fang Wang, Xinyi Joy Ge, Satya P. Kunapuli, Lin Zhou, Chunyu Zeng, Yang Kevin Xiang, Xiongwen Chen

Research output: Contribution to journalArticle

90 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cardiotoxic and cardioprotective features of chronic β-Adrenergic signaling'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences